Waarom dragen?

In je buik heeft een kindje het lekker warm, voelt je kindje zich geborgen en ervaart goed de eigen lichaamsgrenzen. Mama is altijd hoorbaar en voelbaar aanwezig (het kloppen van haar hart, stemgeluid, ritmische bewegingen). Prikkels komen gedempt bij je kindje binnen. Het is voor een kindje een grote overgang van deze veilige plek naar een veel grotere wereld buiten de baarmoeder. Door een draagdoek te gebruiken kun je bovenstaande ervaringen voor je kindje zoveel mogelijk benaderen, zodat je kindje dichtbij jou die nieuwe wereld kan ontdekken. Dragen past bij onze natuur en is voor onze kindjes dan ook instinctief een natuurlijke behoefte.

Draaghistorie van de mens

"Onze kindjes behoren, net als aapjes, tot de categorie ‘draaglingen’. We zijn zoogdieren die na de geboorte op het lijf van hun moeder gedragen horen te worden. Instinctief willen kindjes bij je zijn."

De voordelen van dragen

• Door te dragen kom je tegemoet aan de huidhonger van je kindje (pasgeboren en oudere kindjes)
• Je bevordert de hechting
• Jouw lichaamswarmte, lichaamsgeur, stem en hartslag bieden je kindje veiligheid en geborgenheid
• Het dragen ondersteunt de natuurlijk houding en zo ook de lichamelijk ontwikkeling
• Dragen bevordert de lichamelijke en emotionele groei van je kindje
• Tijdens krampjes is het dragen een natuurlijke pijnstiller
• Een baby met last van reflux zit in de draagdoek in een ideale houding
• De baby kan zich afschermen van prikkels van buitenaf
• Baby’s die veel gedragen worden, huilen tot 43% minder
• Dragen bevordert de taalontwikkeling en sociale ontwikkeling van je kindje
• Door te dragen wordt borstvoeding gestimuleerd
• Dragen vermindert de kans op postnatale depressie
• Je hebt je handen vrij!


Huidhonger

Alleen zijn, is voor een (pasgeboren) kindje niet fijn. Als een baby in de oertijd alleen gelaten zou worden, zou hij dit niet overleven. Het zit dan ook in de genen van onze kinderen om te huilen wanneer ze voelen dat ze alleen zijn. Baby’s kunnen nog niet goed zien en beseffen niet dat hun moeder of vader er nog is als hij ze niet meer kan voelen, horen of ruiken. Dit geeft een groot gevoel van onveiligheid als ze alleen gelaten worden. Baby’s hebben aanraking nodig, veiligheid en nabijheid. Een draagdoek is dan ook het hulpmiddel bij uitstek om tegemoet te komen aan de huidhonger van je kindje, toch je handen vrij te kunnen houden en je kindje te vertellen dat de wereld een veilige plaats is, waar je gehoord wordt en er op je behoeften wordt ingegaan.

Hechting

Om zich goed te leren hechten, is het ervaren van veiligheid noodzakelijk. Hechting is belangrijk om een goede relatie op te kunnen bouwen met ouders en later ook met andere mensen. Een veilig gehecht kind zal later zelfvertrouwen hebben, makkelijker zelf loslaten en de wereld gaan verkennen.

Prikkels

Een draagdoek biedt ook een zekere filter voor je kind: grijpgrage handen en mensen die eisen dat ze aangekeken of toegelachen worden blijven op afstand. Geluiden worden in de doek gedempt en de doek kan het gezichtsveld van een pasgeborene afschermen. Een kindje kan lekker bij mama of papa wegkruipen.

Kindjes in de draagdoek krijgen van hun drager ook non-verbale (lijfelijke) feedback mee bij alle prikkels en nieuwe indrukken die ze krijgen. Wanneer je met je kindje buiten loopt en er is ineens een luide knal, zal je kindje voelen dat je schrikt, spierspanning krijgt, een verhoogde hartslag krijgt etc. Maar kort daarna zal je kindje ook voelen dat je weer herstelt. Non-verbaal zal je kindje meekrijgen dat de situatie ok is. Je kindje zal hierdoor zelf ook makkelijker herstellen. Daarnaast is jouw directe nabijheid voor je kindje in zo’n situatie ook heel veilig en geruststellend.

Minder huilen

Baby’s die vaak gedragen worden– ook wanneer ze niet huilen of getroost moeten worden – huilen minder. Tot 43% minder dan baby’s die niet zo vaak gedragen worden. Van huilen worden baby’s niet “sterk”, noch gaan hun longetjes er beter van groeien. Ze worden er ook niet sneller zelfstandig door. Huilen is eigenlijk een signaal dat er iets mis is, een vraag van de baby om een onlustgevoel weg te helpen nemen. Dat kan onder andere honger zijn, pijn, een oncomfortabele natte luier, overprikkeling, maar ook behoefte aan aandacht en nabijheid. Dit laatste is ook heel natuurlijke basisbehoefte van een kindje, waarmee je je kindje niet kunt ‘verwennen’. Baby’s kunnen soms ontroostbaar huilen en ook dan is het heel belangrijk dat je nabijheid en troost biedt. Tijdens het bekende ‘huiluurtje’ bijvoorbeeld, is het heel fijn om te dragen, zodat je er kunt zijn voor je kindje, maar je ook je handen vrij kunt hebben als de rest van het gezin bijvoorbeeld ook aandacht vraagt.

Borstvoeding

Het dichtbij je dragen van je kindje stimuleert ook je borstvoeding. Je signaleert snel de hongersignalen van je kindje en kunt dan meteen aanleggen. Dit stimuleert het voeden op verzoek, wat voor je melkproductie heel goed is. Daarnaast zorgt het directe contact met je kindje voor een betere aanmaak van prolactine en oxytocine, wat ook een positief effect heeft op de productie en het toeschieten van je borstmelk.

Pijnverlichting

Krampjes en reflux kunnen oorzaak zijn van veel huilen. Ook hier biedt de draagdoek meestal snel verlichting. Een kindje dat vaak overgeeft (of verborgen reflux heeft), kan beter nog lang rechtop gedragen worden (voor, tijdens en) na de voeding. Zonder doek dragen, is vermoeiend voor de drager en dan is de verleiding groot om het kindje sneller neer te leggen. Met een doek kan je het rechtop houden heel wat langer volhouden. Een baby met krampjes is vaak snel geholpen door de meest natuurlijke darmmassage die er bestaat: rechtop, buik-tegen-buik, met de knietjes wat opgetrokken in de draagdoek tegen je zachte en warme buik aan terwijl je beweegt. Zo wordt de spijsvertering bevorderd.

Verder is babydragen ook een directe pijnstiller en troostbron voor zieke baby’s of kindjes met krampjes, met doorkomende tandjes, in een groeispurt etc. Door het lichamelijke contact, komt oxytocine vrij wat een natuurlijke pijnstiller is. Ook de warmte en jouw nabijheid is pijnstillend en kalmerend voor je kindje.

Bevordert groei

Dragen en aanraken doen groeien. De hersenen van een baby ontwikkelen zich doordat losse zenuwcellen (neuronen) die zich in de hersenen vormen, in verbinding komen met elkaar (synapsen vormen). Deze verbindingen worden vooral door aanraking gevormd en stellen de hersenen in staat om het lichaam te controleren. Huidhonger is dus niet alleen een “wens” van je baby, het is een lichamelijke behoefte die even groot is als de behoefte aan gezond eten! In de baarmoeder werd het kind eigenlijk constant aangeraakt en gemasseerd. Kindjes hebben deze ervaringen ook buiten de baarmoeder nodig om optimaal te kunnen groeien.

Wanneer een baby niet teveel energie verliest met het kenbaar maken van zijn behoeften door te huilen, blijft er meer energie over om te groeien, te leren en ontwikkelen: baby’s die vaak gedragen worden zijn vaker in een toestand van “quiet alertness”. In deze staat is de baby rustig (ontspannen) en alert en kan hij de wereld om zich heen verkennen en met anderen in interactie zijn. Het is de meest optimale toestand om te leren. Onderzoek wees uit dat baby’s die vaak worden gedragen visueel en auditief alerter zijn. Ze horen en zien meer van hun omgeving.

Ook de ontwikkeling van de spieren en de gewrichten wordt gestimuleerd door het gedragen worden in een anatomisch correcte, gebogen houding – de zogenaamde kikkerhouding – die zo makkelijk te verkrijgen is met een goede draagdoek: de knietjes lichtjes opgetrokken en geplooid, de beentjes ongeveer 90° gespreid, en het rugje mooi bol. De schoudertjes een beetje naar voren, de armpjes geplooid en met de handjes zo dat de vuistjes naar het mondje kunnen worden gebracht om eventuele honger te kunnen signaleren. In deze houding is de afstand tussen de uiteinden van de beenderen in de gewrichten optimaal en kan het aanvankelijk zachte kraakbeen makkelijk verharden, hetgeen nodig is om te kunnen leren zitten of kruipen, grijpen, staan, enz. Wanneer de baby in deze houding schommelende bewegingen ervaart kunnen de laterale spiertjes makkelijk samentrekken en wordt de stabiliteit van het hoofdje en de romp groter.

Een baby in een draagdoek bevindt zich op dezelfde hoogte als een volwassene, dichtbij zijn drager en dat heeft vele voordelen. De drager heeft veel verbale en non-verbale interactie met het kindje, wat je kindje activeert en stimuleert om te leren. Een kindje heeft in de draagdoek een goed overzicht van de wereld om zich heen. Vanuit een veilige plek op volwassen hoogte kan een kindje meer zien dan liggend op zijn rug in een wagen. Kindjes die veel gedragen worden, leren vaak sneller praten, omdat er meer interactie plaats vindt met je kindje en ze visuele ondersteuning krijgen van wat ze horen. Ze zien gezichten, verschillende lip- en mondbewegingen en leren zo mimiek koppelen aan intonatie en klanken. Door het dragen van je kindje wordt ook de sociale interactie gestimuleerd. Je kindje observeert (door kijken, maar ook voelen) de sociale interactie van de ouder(s) van dichtbij en leert hieruit. De baby wordt veel meer betrokken in het dagelijkse leven en krijgt sneller inzicht in sociale processen.

Jonge baby’s die moeite hebben met groeien zijn heel vaak geholpen door ze te dragen. Dragen bevordert de gewichtstoename bij te lichte baby’s, door lichaamscontact en omdat er minder energieverlies is. De temperatuur is in de draagdoek constanter, er wordt minder gehuild. De geur van mama’s borst prikkelt hen waardoor ze meer aan de borst drinken.

Ook premature kindjes en kindjes die geboren worden met een handicap hebben vaak veel baat bij gedragen worden in een draagdoek om alle bovenstaande redenen. De anatomisch gunstige houding en het kalmerende en geruststellende effect van de draagdoek kunnen eventueel aanwezige overstrekking en overdreven spierspanning verminderden. Of juist een optimale en toch heel zachte stimulering geven bij te lage spierspanning. Voor kindjes met een handicap kan de veiligheid en de nabijheid van hun moeder of vader ook nog extra belangrijk zijn bij de ontwikkeling en groei.

Voordelen moeder en vader

Behalve de voordelen voor je kindje, zijn er nog extra voordelen voor de moeder en vader ook! Wanneer je de doek regelmatig gebruikt zal je je baby vrij snel leren kennen en snel op hem leren inspelen. Je leert makkelijker signalen te interpreteren en het bevordert de hechting. Een tevreden kindje is natuurlijk voor ouders ook heel fijn en bij kindjes die meer dan gemiddeld je aandacht vragen door bijvoorbeeld veel huilen, weinig slapen etc. kan de draagdoek het wat makkelijker voor je maken. Ook heeft recentelijk onderzoek uitgewezen dat de kans op een postnatale depressie afneemt wanneer je veel huid op huid contact hebt met je kindje. Daarnaast is het gebruik van een draagdoek ook erg praktisch. Je hebt je handen vrij, kunt op plaatsen komen waar je met de buggy niet kunt komen en je hebt altijd een veilig en warm plekje bij je, waar je kindje kan gaan slapen.

Veilig dragen

Het is belangrijk om je kindje veilig en comfortabel te dragen. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de veiligheidsinstructies!

Wil je ook je kindje dragen?

Ik geef je graag advies over hoe je het beste je kindje kunt dragen. Benieuwd? Bekijk welke consulten ik geef!